Algoritmiek [bio-0506]


Dit is de webstek [weblog] van het college Algoritmiek. Ik zal deze plek gebruiken voor alle berichtgeving, aankondigingen, etc, en de verspreiding van het onderwijsmateriaal voor dit college. Een uitzondering wordt gemaakt voor de opdrachten etc. Die zullen als vanouds worden geplaatst in de assignments en het gradebook op Blackboard.
Deze pagina zal in de regel het laatste nieuws en aankondigingen bevatten - alle overige informatie, zoals rooster, [links naar] studiemateriaal, opdrachten, etc, kun je vinden via rooster en overige items in de menu-balk hierboven, of door op een specifieke dag te klikken in de kalender links.

15 februari 2006

Onderwerp: Files + Foutafhandeling

Vandaag komt hoofdstuk 11 [muv 11.3 en .4] aan de beurt.

8 februari 2006

Onderwerp: Bespreking Tentamenvragen

Vandaag bespreken we de mogelijke oplossingen van de tentamenvragen, zodat we beter voorbereid aan de programmeeropdracht in het college Modelleren kunnen beginnen.

31 januari 2006

Tentamencijfers

staan in het gradebook van Blackboard, onder het kopje 'Tentamen'.
Deze cijfers staan daar onder voorbehoud. Dat wil zeggen dat ze geen officiele tentamen uitslag voorstellen.
De officiele uitslag van het tentamen staat op de daarvoor bedoelde cijferlijst die het Bureau Opleiding Biologie in bezit heeft, en waarvan tzt een kopie op het prikbord wordt gehangen.

30 januari 2006

Antwoorden op tentamenvragen

De antwoorden op de drie tentamenvragen van het tentamen Algoritmiek van 26/01/06 zijn hier te downloaden. Het zijn platte tekstfiles, met de extensie .txt, die je na downloaden binnen kunt openen in je pythonwin omgeving om ze te bekijken en te runnen.

antwoord vraag 1

antwoord vraag 2

antwoord vraag 3

26 januari 2006

Onderwerp: Tentamen Blok 3

Het [deel]tentamen Algoritmiek is een onderdeel van het algemene tentamen van Blok 3, naast het tentamen voor het onderdeel Evolutiebiologie & Systematiek. De beschikbare tijd voor AB, vgl met dit andere onderdeel, is evenredig met het aantal studiepunten, dwz een klein uur [1:3].
Het tentamen begint met het onderdeel Evolutiebiologie & Systematiek. Hierbij mag geen syllabus of laptop worden gebruikt. Na inlevering van je antwoord voor dit deel van het tentamen krijg je de opgave(n) van het tentamen Algoritmiek, en mag je je laptop [boek, aantekeningen, etc] gebruiken.

Herkansers uit cohort 2004 en ouder [alleen python versie van het college AB; pseudotaal versie wordt niet meer herkanst] mogen hun syllabus gebruiken. Kijk verder even op: http://biology.leidenuniv.nl/edu/bob/news/
Tentamenstof voor herkansers komt uit Hoofdstuk 1 t/m 11 van de syllabus [boek]

Tentamenstof voor het cohort 2005 komt uit Hoofdstuk 1 t/m 8 van het boek. Lees ook dit bericht

21 januari 2006

Tentamen - wat moet je leren ?

Uit het boek: Hoofdstuk 1 t/m 8. Stof uit hoofdstuk 9 is wel behandeld op het laatste college in het 'Overzicht Datastructuren', maar er komen geen vragen in het tentamen waarin 'tuples' gebruikt moeten worden. Lijsten [hoofdstuk 8] zijn veel belangrijker.

Het is ook heel belangrijk dat je de voorbereidingstijd gebruikt om te oefenen! Je hoeft de stof uit het boek niet uit je hoofd te leren. Het is vooral stof die je moet leren toe te passen. De tentamenvragen zijn ook geen kennisvragen, maar vragen waar inzicht voor nodig is. Kennis kun je opzoeken - inzicht krijg je door te oefenen! Het is wel heel handig als je de weg weet in het boek, en eventueel de handleidingen die in de PythonWin omgeving beschikbaar zijn, zodat je op het tentamen snel iets op kunt zoeken om te kijken 'hoe het ook alweer zat'.

20 januari 2006

Onderwerp: zelfwerkzaamheid college 7+8

Er is in het rooster van blok 3 nadrukkelijk tijd ingeruimd voor het maken van de opdrachten die bij ieder hoofdstuk van het Python boek horen. In het rooster is die tijd als praktikum of werkgroep gelabeld met kleine letters ab. Er hoort bij dit college echter geen specifiek praktikum of werkgroep - alleen maar tijd voor zelfwerkzaamheid. Die geroosterde uren zijn dus nadrukkelijk GEEN kontakt-uren waarbij de docent of SAS aanwezig zijn ter assistentie. Het zijn uren die letterlijk en nadrukkelijk zijn bedoeld voor zelfwerkzaamheid.

Link naar opdrachten in Blackboard.

19 januari 2006

Onderwerp: Overzicht Datastructuren in Python

Vandaag behandelen we Datastructuren in Python, aan de hand van tekst uit hoofdstuk 7 ['Strings'], hoofdstuk 8 [Lijsten], en hoofdstuk 9 ['Tuples'] .

Hier is de link naar de pdf versie van de sheets die op dit college worden gebruikt: Python Datastructuren.

18 januari 2006

Fout in antwoord van assignment 5.7

In het antwoord wat hoort bij assignment 5.7 in Blackboard zit een fout (bug).
Zoals Ben van Arkel opmerkte in een email: "Er zit een fout in het recursieve gedeelte. Er wordt steeds de wortel genomen van de tussenfasen, terwijl dit alleen met het uiteindelijk antwoord moet gebeuren."
Ben doet de volgende suggestie om deze fout te herstellen: kwadrateer het resultaat van de recursieve aanroep, dan kan het geen kwaad meer om steeds de wortel te nemen van iedere tussenfase:
import math
def wortelverg(n):
  if n<2:
    return
  elif n==2:
    result = 2*((3-n)**2)
  else:
    result = (2*((3-n)**2))+wortelverg(n-1)**2
  return math.sqrt(result)
  
getal = input ("geef een waarde van 2 of hoger")
print wortelverg(getal)
Continue reading "Fout in antwoord van assignment 5.7"

17 januari 2006

Onderwerp: zelfwerkzaamheid college 5+6

Er is in het rooster van blok 3 nadrukkelijk tijd ingeruimd voor het maken van de opdrachten die bij ieder hoofdstuk van het Python boek horen. In het rooster is die tijd als praktikum of werkgroep gelabeld met kleine letters ab. Er hoort bij dit college echter geen specifiek praktikum of werkgroep - alleen maar tijd voor zelfwerkzaamheid. Die geroosterde uren zijn dus nadrukkelijk GEEN kontakt-uren waarbij de docent of SAS aanwezig zijn ter assistentie. Het zijn uren die letterlijk en nadrukkelijk zijn bedoeld voor zelfwerkzaamheid.

Link naar opdrachten in Blackboard.

16 januari 2006

Onderwerp: Recursie & Iteratie + Handige functies.

Vandaag behandelen we hoofdstuk 4, par 9 [Recursie] en hoofdstuk 5 [handige fucties + meer recursie] en maken we een begin met het onderdeel Iteratie [ hoofdstuk 6] uit Learning with Python

Hier zijn de links naar de pdf versie van de sheets die op het college worden gebruikt:  Hoofdstuk 4, par 9 ev [recursion] en Hoofdstuk 6 [iteration].

Hier is de beschrijving van het voorbeeld van de feedback-lus, en het bijbehorende python script.

13 januari 2006

Onderwerp: zelfwerkzaamheid college 3+4

Er is in het rooster van blok 3 nadrukkelijk tijd ingeruimd voor het maken van de opdrachten die bij ieder hoofdstuk van het Python boek horen. In het rooster is die tijd als praktikum of werkgroep gelabeld met kleine letters ab. Er hoort bij dit college echter geen specifiek praktikum of werkgroep - alleen maar tijd voor zelfwerkzaamheid. Die geroosterde uren zijn dus nadrukkelijk GEEN kontakt-uren waarbij de docent of SAS aanwezig zijn ter assistentie. Het zijn uren die letterlijk en nadrukkelijk zijn bedoeld voor zelfwerkzaamheid.

Link naar opdrachten in Blackboard.

12 januari 2006

Onderwerp: Functies & Voorwaardelijke Opdrachten

Vandaag is het de bedoeling om hoofdstuk 3 [Functions] en 4 [Conditionals and Recursion] uit Learning with Python te behandelen. Het zal er om spannen of we ook aan het laatste deel van Hfd 4 [Recursion] toekomen.

Hier zijn de links naar de pdf versie van de sheets die op het college worden gebruikt:
Hoofdstuk 3,   Hoofdstuk 4 [conditionals] en Hoofdstuk 4, par 9 ev [recursion]

10 januari 2006

Onderwerp: zelfwerkzaamheid college 1+2

Er is in het rooster van blok 3 nadrukkelijk tijd ingeruimd voor het maken van de opdrachten die bij ieder hoofdstuk van het Python boek horen. In het rooster is die tijd als praktikum of werkgroep gelabeld met kleine letters ab. Er hoort bij dit college echter geen specifiek praktikum of werkgroep - alleen maar tijd voor zelfwerkzaamheid. Die geroosterde uren zijn dus nadrukkelijk GEEN kontakt-uren waarbij de docent of SAS aanwezig zijn ter assistentie. Het zijn uren die letterlijk en nadrukkelijk zijn bedoeld voor zelfwerkzaamheid.

Link naar opdrachten in Blackboard.

9 januari 2006

Zelfwerkzaamheid

Er is in het rooster van blok 3 nadrukkelijk tijd ingeruimd voor het maken van de opdrachten die bij ieder hoofdstuk van het Python boek horen. In het rooster is die tijd als praktikum of werkgroep gelabeld met kleine letters ab. Er hoort bij dit college echter geen specifiek praktikum of werkgroep - alleen maar tijd voor zelfwerkzaamheid. Die geroosterde uren zijn dus nadrukkelijk GEEN kontakt-uren waarbij de docent en/of SAS aanwezig zijn ter assistentie. Het zijn uren die letterlijk en nadrukkelijk zijn bedoeld voor zelfwerkzaamheid.

Onderwerp: The way of the program + Variabelen, uitdrukkingen, en opdrachten

Vandaag behandelen we hoofdstuk 1 [The way of the program] en 2 [Variabelen, uitdrukkingen, en opdrachten] uit Learning with Python

Lees ook de Aanwijzingen en Opdrachten collegeblok-1 onder het menu Opdrachten.

Hier zijn de links naar de pdf versie van de sheets die op het college worden gebruikt:
Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2

23 december 2005

Python Swicki

13 december 2005

Aankondigingen etc...

Er is een manier om automatisch op de hoogte gehouden te worden van alle aankondigingen op de Algoritmiek webstek. Dat gaat als volgt.
 1. Ga naar Bloglines en laat je [gratis] registreren als gebruiker. Je kunt eerst even deze registratie demo bekijken, of dit verhaal lezen voor een inleiding in het gebruik van Bloglines.
 2. Log-in in Bloglines met het account wat je na registratie toe gestuurd heb gekregen
 3. Klik op de Add link onder de tab My Feeds in het linker menu, om een abonnement [subscription] te nemen op de Algoritmiek stek
 4. Copy/Paste deze regel
  http://www.mzandee.nl/ab06/atom.xml
  in het open veld na Blog or Feed URL:
  en klik vervolgens op de Subscribe knop.
 5. Bevestig je keuze in het daarop volgende venster, door weer op Subscribe te klikken.
 6. De feed van de Algoritmiek stek zal in het linker menu verschijnen. Door er op te klikken kun je alle nieuwe berichten zien en lezen.
 7. Een beetje kort door de bocht? Bekijk dan deze en ook deze demo voor het handmatig dan wel automatisch toevoegen van een RSS-feed in Bloglines.
 8. Installeer Bloglines Notifier op je computer [thuis]. Zodra er nieuwe berichten zijn geplaatst op de webstekken waar je een abonnement op hebt genomen, wordt je daarvan op de hoogte gebracht. Je kunt eerst even deze installatie-demo bekijken.
 9. Als bonus kun je zelf een weblog beginnen op Bloglines... [kan ik dan weer een subscription op nemen]
 10. Of je neemt een blog bij Blogger - maar ook in dat geval kun je niet zonder je abonnee lijst op Bloglines...
 11. Het verhaal gaat nog verder...
 12. Moeilijk allemaal..? Er is ook nog een gewone mailing-list [zie linker-menubalk], waarvoor je je op kunt geven.
Wat zijn dat eigenlijk, RSS-Feeds?