Inleiding Programmeren + R

FAQ

» Start

FAQ 


Veel gestelde vragen en hun antwoorden


Hoe schrijf ik het resultaat van R-commando's naar een file?


   : zie File wegschrijven


Hoe lees ik input door middel van een file?


   : zie File inlezen


Hoe lees ik input via het toetstenbord?


   : zie Input via toetsenbord


Wat zijn de meest gebruikte rekenkundige functies?


   : zie rekenkundige standaardfuncties


Wat zijn de logische operatoren?


   : zie logische operatoren


Hoe kan ik de elementen van een vector sorteren?


   : met de functie sort [voorbeeld in paragraaf over vector]