Inleiding Programmeren + R

Index

» Start

Inleiding Programmeren, met R.


Introductie


Met ingang van dit academisch jaar [2006-2007] is de naam en de omschrijving van het college zoals vermeld in de studiegids, Algoritmiek, in feite niet meer van toepassing. Het college is er op gericht om kennis van, en vaardigheid in het gebruik van de taal R te krijgen, in samenhang met het college Wiskunde-2, en tevens programmeervaardigheid bij te brengen die straks bij andere vakken van pas kan komen. Daarom is Inleiding Programmeren een naam die voor dit college in feite beter van toepassing is. Het hoofdoel van college en werkgroep is om de vertaalstap van biologisch probleem naar geprogrammeerde oplossing te leren maken.


Met ingang van dit jaar gebruiken we in het vak Inleiding Programmeren geen Python meer als programmeertaal, maar R. Een voordeel van R boven Python is dat we deze taal en werkomgeving ook bij het college Wiskunde-2 kunnen gebruiken.  Er is wel een handicap.  Voor het leren omgaan met Python is er een heel goed en gratis boek beschikbaar: How to think like a computer scientist [pdf-versie]. Zo'n boek waar alles in staat wat je nodig hebt om met programmeren te starten is er niet voor R.  Wel een grote serie tutorials. Heel veel info in heel veel verschillende bronnen. In dat opzicht is goed leren werken met R lastiger dan het leren van Python. Als de duitse taal geen probleem voor je is kan ik je Programmieren mit R van Uwe Ligges aanraden.


Veel dingen uit het Python boek zijn ook van toepassing op R. Dat zijn zaken die in algemene zin betrekking hebben op de kunst van het probleem oplossen met behulp van de computer, en niet met die van de daarbij gebruikte taal in het bijzonder. Daarom heeft dat boek ook als ondertitel: Learning with Python, en niet: Learning Python. Voor ons wordt dat nu dus Learning with R , vandaar de naam: Inleiding Programmeren, met R.


Om een indruk te krijgen wat Algoritmiek en Programmeren inhoudt is het doorlezen van het eerste hoofdstuk van het boek over Python ook voor R een goede start, zolang je overal waar Python gedrukt staat gewoon R leest. 


Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de [oude] Algoritmiek syllabus geven eveneens een inleiding met dezelfde strekking.