Inleiding Programmeren + R

Mijn eerste script

» Start

Mijn eerste script...


Laten we het bekende voorbeeld uit ieder 'inleiding programmeren' boek nemen, waarin de schrijver laat zien hoe eenvoudig het is om een programmaatje te schrijven in de taal XYZ [vul je eigen favoriete taal maar in]. Het enige wat je allereerste programma moet doen is de tekst 'Hello World!' op het scherm schrijven... Hoe pak ik dat aan in R? 


Om R in het console 'Hello World!' te laten printen is het voldoende om deze tekst:

> "Hello World!"

te typen op de commandoregel. Om dit door een R-script te laten doen is het dus voldoende om deze regel in te typen in een tekstfile en die te bewaren in de working directory van R.

Open je platte tekstverwerker (zoals Notepad of Textwrangler), en type op de eerste en enige regel de tekst: "Hello World!" Save de file met als naam hw.r


Ga nu naar het commando venster van R en type:

> source("hw.r")

en wat verschijnt er als output op het scherm? 

Niets! Nada! Zilch! 

En waarom verschijnt er niets op het scherm? Omdat de tekst in de file niet wordt voorafgegaan door het commando print. In het commando venster van R is dat ook niet nodig om de tekst geprint te krijgen, maar in een script of functie moet dat wel!


Open het script hw.r met je teksteditor en wijzig de eerste regel in:

print("Hello World!")

en save de file.  Als je nu

> source("hw.r")

intypt op de commandoregel van R zal wel de tekst "Hello World!" als output op het scherm verschijnen.