Inleiding Programmeren + R

Pakketten

» Start

Pakketten


Functies worden in R afhankelijk van de taken die ze kunnen uitvoeren gebundeld tot zg pakketten (packages). Zo zijn alle functies die nuttig en nodig zijn voor het doen van allerlei statistische analyses gebundeld in het pakket stats. Bij het installeren van R worden ook een groot aantal van dergelijke pakketten geinstalleerd.  Het commando 

> library() 

geeft een overzicht van welke pakketten geinstalleerd zijn. 


Een aantal van deze pakketten en hun inhoud, zoals bijv stats, worden standaard geladen op het moment dat je het programma R opstart. Dat wil zeggen dat je vanaf de start van R de beschikking hebt over deze pakketten en de daarin opgeslagen functies en data. 

Om te zien welke pakketten geladen zijn gebruik je het commando

> search()

Andere pakketten uit je library kun je laden op het moment dat je ze nodig hebt. Dat kun je doen via het Packages menu van R, of door in R een commando in te typen. Het commando

> library(survival)

laadt alle objecten (functies en data) die zijn opgeslagen in het pakket survival.


Het commando

> ls("package:stats")

geeft een overzicht van alle objecten (functies + data) in het pakket stats (494 stuks!).