Inleiding Programmeren + R

Scripts

» Start

Scripts


Een script schrijven is de meest eenvoudige manier om een programma te maken in R. De andere manier is het schrijven van een functie. 

Een script bestaat uit 1 of meerdere R commando's die nodig zijn om een specifieke taak uit te voeren. De reden waarom je die commando's bundelt in een script is heel simpel.  Die specifieke taak die je wilt laten uitvoeren komt regelmatig terug, en je hebt geen zin om iedere keer weer die commando's stuk voor stuk in te typen in het commando-venster (console) van R. Een computer is er juist voor gemaakt om het uitvoeren van dit soort regelmatig terugkerende taken zo makkelijk mogelijk voor je te maken, door je alle overbodige handelingen (= herhaaldelijk hetzelfde intypen) uit handen te nemen.


Kies je favoriete editor (die van R zelf, of anders Notepad [of TextWrangler, als je een Mac gebruikt], maar zeker geen Word gebruiken !!!), en schrijf een lijstje met commando's dat je wilt laten uitvoeren. Sla die file met R-opdrachten op in de working directory van R. Zorg ervoor dat die file de extensie .r heeft. Met behulp van de functie source kun je vervolgens alle R opdrachten in de bewaarde file laten uitvoeren:

> source("mijn opdrachten.r") 

Mijn eerste script...