Leiden University Opleiding Biologie

Algoritmiek

  Inleiding | Rooster | Materiaal | Pseudotaal | Quote | TeleleerPlatform | Kommentaar | FAQ

Down Inleiding

  Het college algoritmiek (12 uur; 3 ECTS) biedt een kennismaking met computer georiënteerde probleem-oplossingsmethoden en gegevensrepresentatie met speciale aandacht voor hun toepassing in biologisch onderzoek.
      Het college en de bijbehorende zelfwerkzaamheid heeft tot doel om gevoel en inzicht te ontwikkelen voor het stapsgewijs, receptmatig, oplossen van daartoe geëigende biologische probleemstellingen, en dat inzicht te gebruiken in het vorm geven van een programmeerbare oplossing.
      Het vorm geven gebeurt in een pseudotaal, tot op een niveau waarop de oplossing programmeerbare proporties heeft gekregen en op een PC met behulp van een in pseudotaal geschreven programma uitgevoerd kan worden. Op basis van college en oefenstof wordt je geacht tijdens de differentiatiefase (2e en deel van 3e jaar) te kunnen onderscheiden welke problemen in de diverse subdisciplines van de biologie (die dan in cursus vorm de revue passeren) geschikt te maken zijn voor een algoristische aanpak en deze aanpak ook vorm te geven.
       De eerstvolgende tentamengelegenheid is op donderdag 8 april 2004, 10.00-13.00 uur. Er zal een herkansingstentamen worden gegeven op woensdag 21 april 2004, 10.00-13.00 uur. Beide tentamens vinden plaats in de propedaeuse cursuszaal (1e verdieping) in het van Steenisgebouw (Einsteinweg 2).
      Er is voor het college enige speciale voorkennis vereist. Deze voorkennis betreft het gebruik van een PC, e-Mail, het WWW, en het teleleerplatform Blackboard. Als je kennis hieromtrent is weggezakt kun je hem oppoetsen met behulp van de handleiding Inleiding Computergebruik (in PDF format) die je direct bij de aanvang van je studie hebt ontvangen bij de gelijknamige cursus. Als vervolg op dit college geldt de tweede jaars cursus Programmeren, Simulatie en Modelbouw.

Down Up Rooster 2003/2004

 
Colleges        
  dinsdag 17 februari 9.00-9.45 10.00-10.45
  dinsdag 24 februari 9.00-9.45 10.00-10.45
  dinsdag 2 maart 9.00-9.45 10.00-10.45
  dinsdag 16 maart 9.00-9.45 10.00-10.45
  maandag 22 maart 9.00-9.45 10.00-10.45
  vrijdag 26 maart 9.00-9.45 10.00-10.45

  In plaats van het ingeroosterde plenaire praktikum (29,30,31 mrt) zullen er in Blackboard duo-werkgroepen worden gevormd om als zelfwerkzaamheid de praktijk-opdrachten te maken.

Down Materiaal Up

  Bij het college wordt gebruik gemaakt van een syllabus. De syllabus heeft een apart hoofdstuk met opgaven (hoofdstuk 12) naast de voorbeelden in de tekst. Een groot deel van de voorbeelden en opgaven kunnen thuis of in de PC-zaal (van Steenis gebouw) geoefend worden door de oplossing te programmeren in pseudotaal. De daarvoor benodigde software kan worden verkregen via een web-pagina. Ook zijn er oude tentamen vragen [+ verwijzing naar pdf format] en hun antwoorden beschikbaar om mee te oefenen.
      Als er een link is aangegeven is onderstaand materiaal via web-pagina's beschikbaar.

Down Pseudotaal Up

  Alle benodigdheden voor het werken met de pseudotaal omgeving zijn vanaf het web beschikbaar via onderstaande verwijzingen.

Down Quote Up

  "It is time our institutions give up the industrial age model of personal computers in laboratories and move aggressively to the expectation that every student will come to school prepared with at least a minimally configured personal computer."
Heterick, R.C., Jr. The shoemaker's children. Educom Rev. 29 (1994) 2.

Down So, what's still a little bit new ?... Up

  Het college Algoritmiek is beschikbaar in de digitale leeromgeving Blackboard (na 3 jaar in TopClass te hebben gedraaid). Kijk, na te zijn ingelogd, onder het kopje Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en klik op de link naar Biologie. Kies vervolgens Algoritmiek.

Down Kommentaar Up

 
Je opmerkingen worden gewaardeerd !
Vul daartoe onderstaand formulier in.
Klik op Submit om je kommentaar te verzenden.

Je naam:
Je E-mail adres:

Je opmerkingen kunnen hier worden ingevuld:

    

Top

Document
Last update

© M. Zandee 1996.