5 juli 2007

"Spieken, afkijken, citeren, kopiëren, verwijzen naar, is een competentie!"

aldus Jan Jacobs in een kommentaar op een post van Wilfrid Rubens, met de titel Web cams helpen spieken voorkomen

Wilfrid moet niets hebben van die webcams:

"Dergelijke applicaties zijn namelijk vooral op wantrouwen gebaseerd. Tegelijkertijd realiseer ik me dat de onderwijswereld 'niet mooier is dan ik dacht'(vrij naar Frank Boeijen)"

En ook volgens Jan moet dat wantrouwen de wereld uit:

"Wordt het niet tijd dat docenten interessantere opgaven (contexten) verzinnen dan zitten te loeren of iemand niet in staat is een idee/oplossing op originele wijze te verpakken? Alle informatie die je gebruikt om kennis te construeren heb je toch ergens vandaan! George Siemens zegt het treffend: "Kennis zit niet in je hoofd, maar in je netwerk" Het gaat om het effectief gebruik van beschikbare info om een momentaan probleem op te lossen, volgende week kan die oplossing misschien nog beter op basis van nieuwe info geconstrueerd worden.
Spieken, afkijken, citeren, kopiëren, verwijzen naar, is een competentie! Kladpapier, rekenmachine, pc, internet, mobieltje, allemaal nodig om de bronnen in je netwerk te benaderen en info te verwerken; nodig bij toekomstig functioneren, dus ook bij proefwerken en examens of PvB. Deze zijn nu kennelijk nog niet geschikt daarvoor!"

Ik heb een tijdje geprobeerd om van studenten orginaliteit te verlangen in hun antwoorden op college-opdrachten. Dat heb ik opgegeven. Het opboksen tegen hun drang tot onderling sleur en pleur werk is vechten tegen de bierkaai. De docent werd als compleet naïef gezien.

"Maar aan de andere kant, dat is ook het risico als je dit soort projecten opzet, en ook u zou toch moeten weten dat de mens van nature slecht en lui is, en als de mogelijkheid zich voordoet, zullen ook wij niet twijfelen om gebruik te maken van andermans werk om zelf ook iets te kunnen inleveren."

Dus mag er voortaan in groepjes aan werkgroepopdrachten worden gewerkt. Zo'n onderwijsvorm heet per slot van rekening niet voor niets werkGROEP. En deze generatie heet heel goed te zijn in kommuniceren en in het samen bouwen en verwerven van kennis [al komt dat nog niet altijd goed uit de verf].

Echter, op een tentamen wordt wel degelijk individueel werk verwacht. Voor onderlinge kommunikatie om samenwerkend tot een perfeckt antwoord te komen biedt een examenreglement geen enkele ruimte. Je kunt dat een leemte vinden omdat het geen recht doet aan bijvoorbeeld de inzichten van Georg Siemens, aan de andere kant is het wel mogelijk om binnen de reglementaire grenzen over te stappen van vragen waarbij het om pure feitenkennis gaat en waarbij het raadplegen van externe bronnen buiten het eigen brein uit den boze is, op vragen waarvan het vinden en verwoorden van het goede antwoord vooral op inzicht en vaardigheid berust en op het snel en doeltreffend kunnen raadplegen van bronnen.
Er wordt dan geen feitenkennis getoetst, maar kennis en inzicht die moet worden toegepast. Feitenkennis [formules, etc,] mag worden opgezocht. In latere beroepssituaties is dat ook zo. Het staat je vrij om primaire literatuur en naslagwerken te raadplegen om een probleem op te lossen. Zonder geinternaliseerde kennis en inzicht betekent die stapeling van informatie niets. Dus is het tentamen Statistiek-1 een open boek / open laptop tentamen. Wat je noemt een op vertrouwen gebaseerde kontekst voor toetsing.

Maar de docent bleek weer eens hopeloos naïef. En Jan laat in zijn hierboven geciteerde opmerking buiten beschouwing dat wanneer alleen poort 80 open staat voor webtoegang, het nog heel goed mogelijk is om bijv te MSN'en. Het gevolg? Als het betere sleur en pleur werk als competentie ter toetsing had gestaan dan waren diverse studenten met vlag en wimpel geslaagd. Jammer genoeg voor hen gaat het nog steeds en wel terdege niet alleen om de kwaliteit maar ook om de originaliteit van hun antwoorden.

Ik mag er weer iets op verzinnen. Webcams anyone?

Posted by Rino Zandee at 5 juli 2007 16:48     Share/Save/Bookmark

Comments

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)