29 juni 2008

De colleges van nu...

Zoiets gebeurt als je met Google op het web zoekt natuurlijk heel vaak. Je bent op zoek naar het één, maar je vindt ook iets anders.
Uit een interview met M.J. Koornstra, gepubliceerd in een WEBcahier van SURF (#7, 4e jaargang, april 1997).

Anders dan bij de COO-pogingen van de afgelopen decennium zal de docent niet meer centraal staan in onderwijs-ICT. Koornstra denkt bijvoorbeeld aan een cursus statistiek voor psychologen op het Web. "Misschien is die wel veel leuker en effectiever dan de colleges van nu. Je mag verwachten dat dat soort standaardvakken het eerst in digitale vorm gegoten zullen worden. Dan zullen ongetwijfeld de betere cursussen erkenning vinden bij de instellingen. Misschien zullen ze wel vervangend zijn en niet meer door de instellingen zelf geboden worden. Dat zou een stuk economie in het onderwijs kunnen brengen, vooral als de instellingen samenwerken bij de de aanschaf of productie van (buitenlandse) courseware. Dat geeft hun ook meer invloed op de inhoud ervan. Uiteindelijk heeft een universiteit of hogeschool dan voornamelijk een logistieke onderwijstaak: curricula plannen, toegang bieden tot onderwijsmateriaal en certificeren."

Je kunt nu, in 2008, ruim 11 jaar nadat deze uitspraak is gedaan, een heleboek statistiek [onderwijs] vinden op het web, en niet alleen voor psychologen. Maar web-objecten die de vorm hebben van 'een standaardvak, in digitale vorm gegoten', in zijn geheel direct inzetbaar dan wel makkelijk aanpasbaar, heb ik [nog] niet aangetroffen. En de rest van de voorziene ontwikkelingen? Universitaire onderwijsmodules die extern worden geproduceerd, op basis van een certificaat (universitair onderwijs keurmerk?) dat door samenwerkende instellingen wordt uitgegeven? Het is in de afgelopen 10 jaar niet gebeurd. En is het nog steeds toekomstmuziek? Was Koornstra met zijn inzicht gewoon zijn tijd te ver vooruit? Ik denk het niet. Het klinkt [mij] niet als muziek [in de oren], en er zit geen toekomst in. Volgens mij bestaat dat 'stuk economie' van verhandelbare gedigitaliseerde standaardvakken niet, ook niet als emerging market. En waarom zou onderwijs geven in een in verhandelbare digitale vorm gegoten standaardvak veel leuker en effectiever zijn dan de colleges van nu?

Update

Ik had even door moeten bladeren in het archief van de SURF WEB-Cahiers. Dan had ik wat eerder kunnen lezen dat de visie van Koornstra in 2003 deels gestalte kreeg in Espelon, een dochter van SURF en de Digitale Universiteit, die

de verspreiding verzorgt van digitale onderwijsproducten die universiteiten en hogescholen zelf ontwikkeld hebben.

Espelon is echter geen lang leven beschoren, en beëindigt haar activiteiten eind 2005 omdat er geen solide basis gevonden kon worden voor financiële zelfstandigheid. Er zit blijkbaar toch geen handel in 'gedigitaliseerde standaardvakken'.
Pierre blijft er wel in geloven:

"... er komt gegarandeerd wel weer een nieuw plan voor het stimuleren van het uitwisselen van onderwijsmaterialen (sommige dingen zijn onvermijdelijk)"

Het stimuleren van uitwisseling? Ja, natuurlijk, maar dat is wat anders dan handel, tenzij je het uitwisselen van goederen tegen betaalmiddelen bedoelt. Handelsbevordering, daar kan niemand tegen zijn. Het blijkt alleen niet te werken met 'gedigitaliseerde standaardvakken'. En onderling uitwisselen van onderwijsmateriaal gaat vanzelf. Als iedere instelling, resp docent het maar web-toegankelijk maakt. Of zie ik dat te simpel?

Update 2 [30-06-08]

  • Helemaal over het hoofd gezien. Er is nu OpenCourseWare.
  • Koornstra heeft toch gelijk gekregen! Er zit wel degelijk handel in voorverpakte digitale onderwijsmodules. SmartThinking is een firma die courses gemaakt door McGraw-Hill aanbiedt in een Blackboard omgeving. Studenten betalen $399. Voor dat bedrag kopen ze behalve toegang tot het onderwijsmateriaal ook 10 uur tijd om een tutor spreken als ze vragen hebben of problemen met de course.
    "Richard Garrett, a senior analyst for Eduventures, sees the service as part of a broader trend of colleges granting credit for unconventional college experience, provided that the students can pass a test or otherwise demonstrate competency. And that raises the question, he says, 'what is the core business of the academy versus what can be outsourced?' "
    Uit de kommentaren spreekt niet veel waardering:
    "Obviously, according to the article everything can be outsourced except the issuance of the diploma. Here it is. We’ve finally arrived. We don’t educate anymore. We are officially a credentialing service."

    Bron: The Chronicel of Higher Education: Who Needs a Professor When There's a Tutor Available?

Links:

Posted by Rino Zandee at 29 juni 2008 15:07     Share/Save/Bookmark

Comments

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)