22 februari 2009

Ik heb recht op een hoog cijfer, want ...

Student:

" 'If you put in all the effort you have and get a C, what is the point?' ... 'If someone goes to every class and reads every chapter in the book and does everything the teacher asks of them and more, then they should be getting an A like their effort deserves. If your maximum effort can only be average in a teacher’s mind, then something is wrong.' "

Hier klopt iets niet. Het is duidelijk dat de schoen wringt. Maar waar precies?

Het zit'm in de verwachting die de student koestert, en het recht wat hij meent te hebben. Prof. Ellen Greenberger legt het uit in de New York Times.

Bron: Sandwalk

Zie ook An A for effort? Talk about a lousy idea en Student effort ≠ high grades.

Update: 05/06/09

Reaktie van Wes Holleman
 • "Leerwinst is de afstand van feitelijk begin niveau tot bereikt eindniveau. Het is ongerijmd dat iemand die zich uit de naad werkt en zodoende grote leerwinst boekt, lagere cijfers krijgt dan diegenen die (dankzij een hoog begin niveau) met geringe inspanning achten weet te halen."
  Leerwinst meten zou moeten kunnen; bij de start van het college beginnen met een soort 0-meting. Maar iedere student heeft baat bij een schatting van de leerwinst die zo hoog mogelijk uitvalt. Dat betekent dus zo slecht mogelijk scoren bij de 0-meting...
 • "Het is in het Nederlandse hoger onderwijs dan ook niet ongebruikelijk studenten een tentamenbonus te geven voor trouwe deelname aan werk colleges en oefeningen."
  Dat doen we: eindcijfer = 0.8 x tentamencijfer + 0.2 x werkgroepcijfer
 • "Het doel van onderwijs is te bevorderen dat studenten hun talenten naar vermogen ontwikkelen. Een noodzakelijke voorwaarde is vlijtige toewijding tot de opgedragen leertaken."
  Opgedragen leertaken zijn niet noodzakelijkerwijs afgestemd op de meest talentvolle studenten. Bijgevolg is vlijtige toewijding voor hen geen noodzakelijke voorwaarde om opgedragen leertaken ruim voldoende te voltooien.
   
 • Meer dan 50 jaar geleden noteerden op de lagere school mijn juffen en meesters cijfers voor vlijt en doorzettingsvermogen in mijn rapportboekjes. Maar hoe hebben ze dat gemeten? Geen idee.
 • "Aangezien Europese tentamencijfers een andere functie hebben dan de Amerikaanse, zouden in Europa andere overwegingen kunnen worden ingebracht."
 • Goed punt, tenminste als de veronderstelling juist is. Een andere functie voor Europese tentamencijfers? Even checken voor de 27 EU leden is geen geringe klus...

Posted by Rino Zandee at 22 februari 2009 10:13     Share/Save/Bookmark

Comments

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)