4 april 2009

Bekostiging

Onder de titel No Cure No Pay een interessant betoog op het Onderwijsethiek blog.

"Aan de Vrije Universiteit worden de faculteiten momenteel bekostigd op basis van het aantal studiepunten dat zij produceren. Als er minder studenten voor hun tentamens slagen, krijgen de faculteiten minder betaald. No cure no pay dus. Door deze outputfinanciering worden faculteiten gestimuleerd optimale ondersteuning te bieden aan het studieproces. Maar de Studentenraad van de VU (12/3/2009) vindt dat een pervers bekostigings systeem, aangezien faculteiten op die manier in de verleiding worden gebracht hun output kunstmatig te verhogen door de tentameneisen te verlagen en minder onvoldoendes uit te delen."

Marktwerking dus.

Update: 08/04

Lees ook deel 2 van No Cure No Pay

"Als we toelaten dat het universitaire onderwijs en onderzoek overwegend door de wetten van vraag en aanbod bepaald wordt, dan verzaken we de missie van de universiteit. Als we ons voegen naar de wensen van de externe geldschieters en naar de bedrijfseconomische belangen van de faculteit, dan kunnen de universitaire professionals naar academische maatstaven geen kwaliteit meer leveren."

Update: 29/07/09

Posted by Rino Zandee at 4 april 2009 14:35     Share/Save/Bookmark

Comments

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)