4 juli 2009

Blog vs ELO

Er was eens, halverwege de 90-er jaren van de vorige eeuw, een tijd dat je als docent met een (onderwijs) webpagina behoorlijk voor de troepen uitliep. Rond de eeuwwisseling deugde dat allemaal niet meer, veel te verwarrend voor de studenten, al die verschillende pagina's met verschillende web-adressen en verschillende layout en verschillende onderwerpen en verschillende knoppen, en schoven we met zijn allen langzaam maar zeker een ELO in. Mea Culpa, ik heb zelf mee helpen trekken en duwen. En nu woedt aan CUNY de discussie of het geen tijd wordt om Blackboard te laten voor wat het is en over te stappen op het gebruik van weblogs als onderwijsplatform. Doet het medium (online vs f2f), of de technologie (blog vs elo), er dan echt toe?

  1. Colleges Consider Using Blogs Instead of Blackboard
  2. WPMU as OCW Platform
  3. WPMu as OCW Platform….a solution?
  4. More thinking about blogs rather than Blackboard
  5. Metastudie online leren illustreert zinloosheid evidence based onderzoek
  6. Doet het medium er niet toe?
  7. Hire Geeks
"Our conventional response to all media, namely that it is how they are used that counts, is the numb stance of the technological idiot" - McLuhan
"Het is niet zozeer de technologie, maar het instructie-ontwerp dat het verschil maakt." - David Berg [5]

Aanleiding: Stephen Downes

Zie ook Stephen Downes' Blogs in Education en Davew Cormier's How to choose the right CMS for education.

Posted by Rino Zandee at 4 juli 2009 16:00     Share/Save/Bookmark

Comments

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)