16 februari 2010

FPU

Het begon eind december 2008 met een vreemd kerstkado:

"Volgende week krijgen alle medewerkers van het Instituut Biologie Leiden (IBL) een brief met de consequenties van het reorganisatieplan. Degenen die moeten vertrekken krijgen hun brief persoonlijk overhandigd van interim-directeur Lieteke van Vucht-Tijssen. Vanaf dat moment hebben ze dertien maanden ontslagbescherming."
bron: Mare

Die ontslagbescherming is een keer een maand verlengd, maar nu is het dan toch onontkoombaar geworden:
FPU per 1 maart.

Met wat zich in de tussentijd allemaal heeft afgespeeld had ik een weblog kunnen vullen. Niet gedaan. Het is wel opvallend hoe weinig van de betrokkenen bij reorganisaties aan de UL dit van zich af schrijven. Er ontstaat een tweedeling tussen zij die mogen blijven en wij die moeten vertrekken. En op wat berichten in de Mare (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) na, zijn die wij met stille trom vertrokken. Op weblog.leidenuniv.nl in ieder geval geen spoor...

Googlepersonalpage

Posted by Rino Zandee at 16 februari 2010 13:53     Share/Save/Bookmark