18 augustus 2010

DropBox en Apache

Dave Winer wil folders in zijn DropBox kunnen gebruiken als web-folders voor enkele van zijn web-domeinen, en die web-folders binnen DropBox moeten door zijn eigen Apache webserver kunnen worden opgediend. Hij gebruikt Windows als OS, en de problemen beginnen dan al met de spatie in de (vaste) naam 'My DropBox' van de DropBox folder. Maar uiteindelijk lukt het.

Voor mij hoeft het niet zo ingewikkeld, dwz voor elk domein een aparte Dropbox folder, maar het zou leuk zijn om op deze manier een soort tweede Public folder te maken (met een URL voor iedere file), waarvan de inhoud voor iedereen zichtbaar is als web-pagina, maar die bovendien, zoals iedere Dropbox folder, eventueel met en door een selecte groep anderen kan worden gedeeld, gebruikt en gewijzigd.

Om dit probleem op te kunnen lossen hebben we een antwoord nodig op de volgende vraag:

 • Hoe synchroniseer ik folders (of files) die buiten mijn DropBox folder liggen?
  Zie DropBox wiki voor een uitgebreid antwoord voor verschillende OS'en.
  Hier is het recept voor Mac OSX:
   
  Maak een link tussen de (originele) folder en een folder binnen DropBox.
  Gebruik daarvoor het ln commando in Terminal, bijvoorbeeld:

  ln  -s  /pad/naar/folder/foldernaam/  ~/Dropbox/foldernaam

  Je kunt ook een nieuwe originele folder in je DropBox folder aanmaken, en dan een link maken in de andere richting.

Als nu de originele folder zich binnen de 'root' van je webstek bevindt, dan is het op die manier mogelijk om een folder te maken waarvan de inhoud door de buitenwereld in de vorm van webpagina's kan worden gezien (en eventueel gedownload).

De betreffende (web-)folder is een onderdeel van DropBox met alle voordelen vandien. Hij fungeert als een tweede Public folder. Door de DropBox folder te delen met anderen kan de inhoud van die folder, en dus van die webstek, door een groep worden gedeeld en gewijzigd, en door iedereen worden gezien en gebruikt.

Het werkt!
Hier is de inhoud van de betreffende DropBoxfolder en dit is een file uit die folder als webpagina.

Update 04-12-2010

Dave stopt met dit experiment. Het werkt uiteindelijk niet. Als er veel van dergelijke webfolders worden gemaakt, elk als virtuele host in de config van apache, blijkt de server de belasting niet aan te kunnnen. Dat ene foldertje dat in mijn configuratie als webfolder dient levert geen probleem op.

Update 07-02-2013

Posted by Rino Zandee at 18 augustus 2010 17:49     Share/Save/Bookmark

Comments

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)